Zákon o obmedzení platieb v hotovosti – zmena od 1.1.2013

BY IN Články Komentáre sú deaktivované

Prijatie, alebo odovzdanie hotovosti (bankovky, mince v mene euro, alebo v inej mene prepočítanej na eurá v deň pred dňom platby v hotovosti) aj v prípade ak tieto bankovky a mince odovzdáva zástupca (zamestnanec, zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca) sa zakazuje v hodnote vyššej ako:

5000 eur medzi:

-          FO podnikateľom a FO podnikateľom

-          FO podnikateľom a PO

-          PO a PO

-          FO podnikateľom a FO nepodnikateľom

-          PO a FO nepodnikateľom

15000 eur medzi:

FO nepodnikateľom a FO nepodnikateľom

 

Nad určený limit sú subjekty povinné vykonávať bezhotovostný platobný styk.

Je ustanovených 15 výnimiek, na ktoré stanovený limit neplatí (§ 8 zákona č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti)

Platby v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje uvedené sumy, bolo možné vykonať do 31.marca 2013.