Účtovníctvo je nástroj zaznamenávania skutočností, je nástroj rozhodovania – je zdrojom informácií, preto je veľmi dôležitou stránkou fungovania účtovných jednotiek. Keďže ide o nesmierne komplexnú a náročnú činnosť, ktorá zaberá mnoho času i vynaložených nákladov, je pre viaceré, nie len menšie, účtovné jednotky náročné získať spoľahlivého a diskrétneho účtovníka, ktorý by bol dokonalý v tejto oblasti a zároveň mal primerané platobné požiadavky. Práve plat účtovníka vytvára pre mnoho menších podnikov otázku, či sa oplatí zamestnať účtovníka.

Odpoveďou na túto otázku je, kvôli úspore času a finančných nákladov, využitie outsourcingu. Outsourcingom sa delegujú určité Vaše povinnosti na iné osoby, či subjekty. V tomto prípade ide o outsourcing účtovných služieb.

Poskytujem kompletné služby v oblasti: